უნარები და საკვანძო სიტყვები

მნიშვნელოვანი მარკეტინგის უნარები, რომლებსაც დამსაქმებლები აფასებენ

მარკეტინგის გუნდი მუშაობს პროექტზე

•••

მეკარე / E+ / Getty ImagesᲡარჩევიგაფართოებაᲡარჩევი

მარტივად რომ ვთქვათ, მარკეტერის საქმეა საზოგადოებისთვის აუხსნას კომპანია და მისი სერვისები თუ პროდუქტები. ა მარკეტერი ასევე უნდა შეეძლოს კომპანიისთვის აუხსნას სამიზნე ბაზრის საჭიროებები და ინტერესები. წარმატებული მარკეტერი არის ის, ვისაც შეუძლია გაზარდოს კომპანიის შემოსავალი გაყიდვების გაზრდის გზით. რეკლამა მარკეტინგის ერთ-ერთი ფილიალია, მაგრამ არის სხვებიც. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ბაზრის კვლევა და სხვა ყველა სფეროს ნაწილია.

არსებობს მარკეტინგის მრავალი ქვეტიპი და მრავალი პოზიცია თითოეულ ტიპში, საწყისი დონის სამუშაოებიდან საეთერო დროის ყიდვით ან პრესრელიზების წერით დამთავრებული მაღალი დონის ბრენდის მენეჯმენტის პოზიციებით და სხვა სტრატეგიული ადმინისტრაციული როლებით.

წარსულში მარკეტინგი ხშირად მიმდინარეობდა ინტუიციისა და პირადი გამოცდილების საფუძველზე, მაგრამ დღეს მარკეტინგი ხშირად გულისხმობს მონაცემთა დიდი მოცულობის შეგროვებას, ანალიზს და მოქმედებას და ასევე აერთიანებს უახლესს ფსიქოლოგიურ კვლევებში.

რა არის მარკეტინგის უნარები?

ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის ან იდეის პოპულარიზაცია მოიცავს მრავალ განსხვავებულ მარკეტინგულ უნარს და პიროვნულ თვისებებს:

 • პროცესი იწყება თქვენი აუდიტორიის გაანალიზებით და თქვენი პროდუქტის, სერვისის ან იდეის აღქმის განსაზღვრით.
 • აუცილებელია იმ მახასიათებლების ან ასპექტების იდენტიფიცირება, რასაც თქვენ მარკეტინგის მიმართავთ, რაც ყველაზე მიმზიდველი იქნება თქვენი აუდიტორიისთვის.
 • ვერბალური, წერის და საჯარო გამოსვლის უნარები, როცა დაიხვეწება, დაგეხმარებათ თქვენი აზრის ნათლად გადმოცემაში, ხოლო კრეატიულობა დაგეხმარებათ მიიპყროთ თქვენი აუდიტორიის ყურადღება.

მარკეტინგული უნარების სახეები

აქ არის რამოდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკეტინგული უნარების კლასტერი. იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ ამ უნარების მეტი ჩართვა თქვენს მარკეტინგულ ძალისხმევაში, რათა გაზარდოთ თქვენი ღირებულება დამსაქმებლისთვის.

ბალანსი, 2018 წელი

Კომუნიკაცია

მარკეტინგი არის ფორმა პროფესიული კომუნიკაცია ვინაიდან ის მოიცავს საზოგადოებასთან კომუნიკაციას, თუ რატომ უნდა იყიდონ ან სხვაგვარად ჩაერთონ ის, რაც ბაზარზე იყიდება. ხშირად, ეს მიიღებს წერის ფორმას, სარეკლამო ასლის შექმნიდან დაწყებული სატელევიზიო რგოლებისთვის ან სატელეფონო საუბრების სკრიპტების შექმნამდე. ეს შეიძლება მოიცავდეს მულტიმედიური კამპანიების შექმნას, დიზაინის გაგებას და ზოგადი წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ ვინ არის საბოლოო მომხმარებელი და რა სურთ მათ.

Ვერბალური კომუნიკაცია ასევე მნიშვნელოვანია, როგორც პოზიციებისთვის, რომლებიც გულისხმობს უშუალოდ საუბარს პოტენციურ მყიდველებთან და მათთვის, ვინც არა. ვინაიდან მარკეტინგი ხშირად გუნდური ძალისხმევაა, მარკეტერებს უნდა შეეძლოთ ეფექტური კომუნიკაცია საკუთარ გუნდში და მათ კომპანიაში.

 • დიზაინერებთან თანამშრომლობა ლოგოების შესაქმნელად
 • მოკლე სარეკლამო ასლის შედგენა
 • მარკეტინგული წერილების შედგენა
 • პირდაპირი მარკეტინგული კომუნიკაციების შედგენა
 • მომხმარებელთა გამოკითხვების აგება
 • კლიენტებთან ურთიერთობის განვითარება
 • გაყიდვების პერსონალის გასაუბრება ბრენდებზე მომხმარებელთა პასუხების შესაფასებლად
 • მოსმენა
 • ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზება
 • Გაყიდვების
 • ბრენდის ამბასადორების შერჩევა და მომზადება
 • მომხმარებელთა უკუკავშირის მოთხოვნა
 • მოთხრობა
 • მოხსენებების წერა
 • აღმასრულებელი რეზიუმეების წერა
 • პრესრელიზების წერა

Საჯარო გამოსვლები

ახალი კამპანიის ან მარკეტინგული ინიციატივის შემუშავებისას, სავარაუდოდ, მოგიწევთ თქვენი იდეების მიწოდება თქვენს კლიენტებს ან კოლეგებს შეხვედრაზე პრეზენტაციის გაკეთებით. მარკეტინგის ზოგიერთი ფორმა ასევე გულისხმობს პრეზენტაციების გაკეთებას პოტენციური მყიდველების დიდი ჯგუფებისთვის. თქვენ უნდა გქონდეთ კომფორტული საუბარი ჯგუფების წინაშე და უნდა შეგეძლოთ ადგილზე გაუმკლავდეთ კითხვას და მართოთ საპრეზენტაციო პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორიცაა PowerPoint ან Prezi.

 • ყურადღება დეტალებზე
 • ფოკუს ჯგუფების ჩატარება
 • პროდუქტების დემონსტრირება
 • გაყიდვების პერსონალის განათლება ბრენდის სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ
 • ფოკუს ჯგუფების ხელშეწყობა
 • შეხვედრებისა და დისკუსიების ხელშეწყობა
 • ლიდერობა
 • მარკეტინგული გეგმების დაჯგუფება
 • პრეზენტაცია ჯგუფებისთვის

Ანალიტიკური აზროვნება

მარკეტინგი ბევრს მოითხოვს კვლევაზე დაფუძნებული ანალიზი იმის დასადგენად, თუ რა სურს და რა სჭირდება აუდიტორიას, და ამ ანალიზის გარშემო შემუშავებული ბევრი ფრთხილი სტრატეგია. მარკეტერებს ხშირად უწევთ კურსის შეცვლა ახალი ინფორმაციის საფუძველზე და უნდა შეეძლოთ ლოგიკური დასკვნების გამოტანა მონაცემებისა და სხვა მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

 • მომხმარებელთა გამოკითხვის მონაცემების ანალიზი
 • სამომხმარებლო დემოგრაფიისა და უპირატესობის ანალიზი
 • მარკეტინგის გეგმებში დიფერენციაციის პრინციპების გამოყენება
 • მარკეტინგული შემთხვევებისთვის სეგმენტაციის პრინციპის გამოყენება
 • მარკეტინგული პროექტების მიზნობრივი სტრატეგიების გამოყენება
 • პროდუქციის შესაბამისი საცალო ფასების გამოთვლა
 • კონკურენტების ანალიზის დასრულება/კონკურენტული ანალიზი
 • ბაზრის კვლევის ჩატარება
 • მედია კვლევის ჩატარება
 • SWOT ანალიზის ჩატარება
 • Კრიტიკული აზროვნება
 • სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა
 • მარკეტინგული გეგმების შემუშავება
 • კვლევის ვალიდურობის შეფასება
 • Ფინანსური ანალიზი
 • ინდუსტრიის ტენდენციების მონიტორინგი
 • სარეკლამო ღონისძიებების დაგეგმვა
 • პროდუქციის განაწილების დაგეგმვა
 • რაოდენობრივი უნარები
 • სარეკლამო/რეკლამისთვის მედია საშუალებების კვლევა და შერჩევა
 • საცალო ვაჭრობის საიტის შერჩევა
 • მარკეტინგული პრობლემების გადაჭრა თვისებრივი ანალიზის გამოყენებით
 • სტატისტიკური უნარები

კრეატიულობა

მარკეტერებს უნდა შეეძლოთ მოიფიქრონ ახალი და საინტერესო იდეები, რომ მოეწონონ თავიანთი კლიენტებისთვის და სამიზნე დემოგრაფიისთვის, რათა თავიდან აიცილონ მოძველება. დიზაინის ყურებიდან დაწყებული სახალისო კონცეფციების შემუშავებამდე, უნარი ყუთის მიღმა ფიქრი გადამწყვეტია .

 • ესთეტიკური მგრძნობელობა
 • ბრეინშტორმინგი თემები რეკლამისთვის
 • ახალი პროდუქტების კონცეფციების შემუშავება
 • პრესრელიზების შემუშავება
 • ჯილდოებისა და ლოიალობის პროგრამების შემუშავება
 • პროდუქტის შეფუთვის ვარიანტების შეფასება
 • Ღონისძიების დაგეგმვა
 • სარეკლამო ასლის წერა

მოლაპარაკება

მოლაპარაკება მარკეტინგში დაუფასებელი უნარია. კლიენტებთან ბიუჯეტების, ვადების და მოლოდინების შესახებ მოლაპარაკებებიდან დაწყებული, დიზაინერებთან და მოვაჭრეებთან მუშაობამდე, რთული გარიგების წარმართვის უნარი არის პროფესიონალი მარკეტინგის წარმატების დიდი ნაწილი.

 • ხარჯების შემცირება
 • სარეკლამო წინადადებების შეფასება
 • სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შეფასება
 • სააგენტოებისა და კონტრაქტორების მუშაობის შეფასება
 • სხვებზე ზემოქმედება
 • ბიუჯეტის მართვა
 • ტარიფებზე და პირობებზე მოლაპარაკება
 • Შედეგზე ორიენტირებული
 • ფასების დაყენება მაქსიმალური მოგების და გაყიდვების მოცულობისთვის

Სტრესის მართვა

მარკეტინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული კარიერული ვარიანტი, რომელიც შეგიძლიათ აირჩიოთ; ვადები მოთხოვნადია და ბევრი რამ შეიძლება არასწორად წავიდეს ბოლო წუთში. კარგი მარკეტერი რომ იყოთ, თქვენ უნდა შეძლოთ სტრესის გაუმკლავება პანიკის გარეშე.

 • ვადების შესაბამისობა
 • ორგანიზაციული უნარები
 • Პრობლემის გადაჭრა
 • კამპანიების შესახებ კრიტიკის დამუშავება
 • გამძლეობა
 • ბრენდების საფრთხეებზე რეაგირება
 • Დროის მენეჯმენტი

ტექნიკა

ბოლოს და ბოლოს, ტექნოლოგიური უნარები აუცილებელია თქვენი წარმატებისთვის. პროექტის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ძირითადი კამპანიის პროგრესის თვალყურის დევნებამდე ანალიტიკური პროგრამების გამოყენებამდე სოციალური მედიის კამპანიების წარმატების გასაზომად, საჭიროა კომფორტი სხვადასხვა პროგრამების რთული ნაკრებით. თქვენ ასევე მოგიწევთ გარკვეული სისტემების გამოყენება მარკეტინგული კამპანიების შესაქმნელად, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ციფრული და/ან მობილური იქნება თქვენი მარკეტინგი.

 • საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის სტრატეგიების საკვანძო სიტყვების განსაზღვრა
 • სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავება
 • ელექტრონული ფოსტის მარკეტინგი
 • მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობა
 • სტატისტიკური პაკეტების მანიპულირება
 • Microsoft Excel
 • ვებსაიტების განხილვა პროდუქტების/მომსახურების პოპულარიზაციის მაგალითებისთვის
 • საპრეზენტაციო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება

მეტი მარკეტინგის უნარები

აქ არის უფრო მეტი მარკეტინგული უნარები რეზიუმეებისთვის, სამოტივაციო წერილებისთვის, სამუშაო აპლიკაციებისთვის და ჯ ინტერვიუები თუ არა . საჭირო უნარები განსხვავდება სამუშაოს მიხედვით, რომელზეც განაცხადებთ, ასე რომ, ასევე გადახედეთ სამუშაოს მიხედვით ჩამოთვლილი უნარების ჩვენს ჩამონათვალს და უნარის ტიპი .

 • ესთეტიკური მგრძნობელობა
 • მომხმარებელთა გამოკითხვის მონაცემების ანალიზი
 • დიზაინერებთან თანამშრომლობა ლოგოების შესაქმნელად
 • კონკურენტების ანალიზის დასრულება
 • Twitter-ისთვის მოკლე სარეკლამო ასლის შედგენა
 • მარკეტინგული წერილების შედგენა
 • ფოკუს ჯგუფების ჩატარება
 • ვადების შესაბამისობა
 • მომხმარებელთა გამოკითხვების აგება
 • კრეატიული
 • Კრიტიკული აზროვნება
 • ხარჯების შემცირება
 • სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა
 • პროდუქტების დემონსტრირება
 • დეტალებზე ორიენტირებული
 • საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის სტრატეგიების საკვანძო სიტყვების განსაზღვრა
 • სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავება
 • ახალი პროდუქტების კონცეფციების შემუშავება
 • პრესრელიზების შემუშავება
 • ჯილდოებისა და ლოიალობის პროგრამების შემუშავება
 • გაყიდვების პერსონალის განათლება ბრენდის სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ
 • სარეკლამო წინადადებების შეფასება
 • სააგენტოებისა და კონტრაქტორების მუშაობის შეფასება
 • პროდუქტის შეფუთვის ვარიანტების შეფასება
 • შეხვედრებისა და დისკუსიების ხელშეწყობა
 • მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობა
 • Ფინანსური ანალიზი
 • სხვებზე ზემოქმედება
 • გაყიდვების პერსონალის გასაუბრება ბრენდებზე მომხმარებელთა პასუხების შესაფასებლად
 • ლიდერობა
 • მოსმენა
 • ბიუჯეტის მართვა
 • სტატისტიკური პაკეტების მანიპულირება
 • Microsoft Excel
 • ინდუსტრიის ტენდენციების მონიტორინგი
 • ტარიფებზე და პირობებზე მოლაპარაკება
 • ორგანიზაციული
 • სარეკლამო ღონისძიებების დაგეგმვა
 • პროდუქციის განაწილების დაგეგმვა
 • Პრობლემის გადაჭრა
 • კამპანიების შესახებ კრიტიკის დამუშავება
 • პრეზენტაცია ჯგუფებისთვის
 • რაოდენობრივი
 • სარეკლამო/რეკლამისთვის მედია საშუალებების კვლევა და შერჩევა
 • გამძლეობა
 • ბრენდების საფრთხეებზე რეაგირება
 • Შედეგზე ორიენტირებული
 • საცალო ვაჭრობის საიტის შერჩევა
 • პროდუქტების/მომსახურების პოპულარიზაციისთვის ვებსაიტების მოდელების განხილვა
 • Გაყიდვების
 • ბრენდის ამბასადორების შერჩევა და მომზადება
 • ფასების დაყენება მაქსიმალური მოგების და გაყიდვების მოცულობისთვის
 • მომხმარებელთა უკუკავშირის მოთხოვნა
 • სტატისტიკური
 • Სტრესის მართვა
 • სვოტ ანალიზი
 • მოთხრობა
 • Დროის მენეჯმენტი
 • საპრეზენტაციო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება
 • მოხსენებების წერა
 • სარეკლამო ასლის წერა

როგორ გახადოთ თქვენი უნარები გამორჩეული

დაამატეთ შესაბამისი უნარები თქვენს რეზიუმეს: შეძლებისდაგვარად, ხაზგასმით აღნიშნეთ შედეგები, რომლებიც თქვენ დაეხმარეთ მიღწევაში, რათა დაამტკიცოთ თქვენი უნარი განახორციელოთ სარეკლამო იდეა ან მარკეტინგული კამპანია. რაოდენობრივი შედეგები როდესაც თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ გაყიდვების მოცულობის ზრდა, შემოწირულობები, წინადადებებთან შესაბამისობა და წარმატების სხვა ძირითადი ზომები.

მონიშნეთ უნარები თქვენს სამოტივაციო წერილში: ხაზგასმით აღნიშნეთ, თუ როგორ იყენებდით მარკეტინგის უნარებს სხვადასხვა როლებში ღირებულების შესაქმნელად. შეიტანეთ მოკლე განცხადებები, რომლებიც მიუთითებენ ძირითადი მარკეტინგის უნარებზე და მიღებულ შედეგებზე.

გამოიყენეთ უნარ-ჩვევების სიტყვები თქვენი სამუშაო ინტერვიუს დროს: თითოეულ სამუშაოს დასჭირდება განსხვავებული უნარები და გამოცდილება, ამიტომ დარწმუნდით, რომ წაიკითხეთ სამსახურის აღწერა ფრთხილად და ყურადღება გაამახვილეთ დამსაქმებლის მიერ ჩამოთვლილ უნარებზე. მოამზადეთ მოთხრობები და ანეგდოტები რომლებიც აჩვენებენ, თუ როგორ იყენებდით მარკეტინგულ უნარებს შვილობილი ორგანიზაციების სარგებლობისთვის.