Კარიერის დაგეგმვა

რა არის ტრანსფერული უნარები?

ტრანსფერი უნარების განმარტება და მაგალითები

ახალგაზრდა ქალი სამუშაოს შესასრულებლად ლეპტოპს იყენებს.

••• recep-bg / Getty Images

ტრანსფერი უნარები არის ნიჭი და შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სამუშაოსა და კარიერულ გზაზე. მათი შეძენა შესაძლებელია დასაქმების, სკოლის, სტაჟირების, ჰობისა და მოხალისეობრივი გამოცდილებით.

შეიტყვეთ მეტი ტრანსფერი უნარების შესახებ და როგორ გამოიყენოთ ისინი თქვენთვის.

რა არის ტრანსფერული უნარები?

სამუშაოები მოითხოვს უნარების ერთობლიობას. ზოგიერთი რთული უნარებია, რომელთა სწავლებაც ადვილია, მაგალითად, სხვა ენაზე თავისუფლად ფლობა. ზოგიერთი არის რბილი უნარები, რომელთა რაოდენობრივი შეფასება უფრო რთულია, როგორიცაა დროის მენეჯმენტი. ტრანსფერი უნარები შეიძლება იყოს მძიმე ან რბილი უნარები . რაც განასხვავებს ტრანსფერის უნარებს არის ის, რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია კარიერულ მრავალ სფეროში. მაგალითად, დროის მენეჯმენტი და ენის თავისუფლად ცოდნა ორივე სასარგებლოა მრავალ სფეროში.

როგორ მუშაობს ტრანსფერადი უნარები

გაითვალისწინეთ თქვენი სამუშაო ისტორია, სასკოლო აქტივობები და მოხალისეობრივი გამოცდილება. რა უნარებს იყენებდი მუდმივად? სამუშაოების უმეტესობა მოითხოვს კომუნიკაციის უნარებს, მაგალითად. შესაძლოა განვითარებული გქონდეთ Microsoft Office-ის გამოყენების უნარები ან გუნდების მართვის უნარი.

თქვენ დაინტერესებული ვაკანსიების ყურება ასევე დაგეხმარებათ გადასატან უნარებზე ფიქრში. რას ეძებენ პოტენციური დამსაქმებლები? ვთქვათ, დამსაქმებელი ეძებს ადამიანს, რომელსაც შეუძლია მრავალი დავალების ჟონგლირება. თქვენ შეიძლება ეს გაგიკეთებიათ სკოლაში, დააბალანსებდით აკადემიკოსებს კლასგარეშე აქტივობებთან ან წინა სამუშაოზე.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი გადასატანი უნარების ხაზგასმა, თუ ცვლით კარიერულ სფეროებს. თქვენს რეზიუმეში დაამუშავეთ ისინი თქვენი წინა გამოცდილების აღწერილობაში, იზრუნეთ, რომ ემთხვეოდეს იმ ენას, რომელსაც პერსპექტიული დამსაქმებელი იყენებს თავის სამუშაო განცხადებებში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ა ფუნქციური რეზიუმეს ფორმატი , რომელიც თქვენს გადასატან უნარებს წინ და ცენტრში აყენებს.

აუცილებლად განიხილეთ თქვენი ტრანსფერი უნარები სამუშაო ინტერვიუებშიც. იფიქრეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, რომლებიც შეგიძლიათ მოიყვანოთ პოტენციურ დამსაქმებლებს.

ტრანსფერული უნარების მაგალითები

გადასატანი უნარების მაგალითების ქონა დაგეხმარებათ თქვენი რეზიუმეს დამყარებაში და ინტერვიუებისთვის კონკრეტული მაგალითების მოძიებაში. აქ მოცემულია ტრანსფერი უნარების რამდენიმე კატეგორია.

ზოგადი უნარები

ზოგადი უნარები არის ძირითადი სამუშაო უნარები, რომლებიც აუცილებელია პოზიციების უმეტესობისთვის. Ესენი მოიცავს:

 • Მოსმენის უნარი
 • წერილობითი ინსტრუქციების გაგება და შესრულება
 • საკუთარი და სხვების სპექტაკლების დაკვირვება და შეფასება
 • წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • მათემატიკის ძირითადი უნარები
 • Საჯარო გამოსვლები
 • Პუნქტუალურობა

Ინტერპერსონალური უნარები

პოზიციების უმეტესობა გულისხმობს სხვებთან მუშაობას. თქვენ შესაძლოა მუშაობთ კოლეგებთან, მართავთ სხვა თანამშრომლებს ან ურთიერთობთ საზოგადოებასთან. ტრანსფერული ადამიანების უნარები მოიცავს:

 • კონსტრუქციული კრიტიკის მიწოდება და მიღება
 • სხვების მოტივაცია
 • მომხმარებელთა საჩივრების განხილვა
 • ახალი თანამშრომლების მომზადება
 • დელეგირება
 • თანამშრომლების კონსულტაცია
 • ძლიერი კლიენტებთან ურთიერთობის დამყარება
 • სხვებთან თანამშრომლობა
 • ნაკლებად გამოცდილი კოლეგების მენტორირება
 • კონფლიქტების მოგვარება კოლეგებსა და/ან მომხმარებელს შორის
 • მომწოდებლებთან პოზიტიური ურთიერთობების განვითარება
 • კლიენტების ან მომხმარებლების ნდობის მოპოვება

Მენეჯერული უნარები

მენეჯმენტი ასევე არის საკუთარი უნარი. მაღაზიის, განყოფილების ან ფილიალის მართვისთვის საჭიროა მთელი რიგი უნარები, მათ შორის:

 • ბიუჯეტის შემუშავება და ზედამხედველობა
 • პერსონალის დაქირავება
 • რეზიუმეების განხილვა
 • ვაკანსიის კანდიდატების გასაუბრება
 • ახალი დაქირავებულების შერჩევა
 • თანამშრომლების ზედამხედველობა
 • განრიგის პერსონალი
 • პროდუქტიული შეხვედრების წარმართვა
 • კონტრაქტების მოლაპარაკება
 • თანამშრომლების შეფასება
 • პრობლემების იდენტიფიცირება და წარდგენა ზედა მენეჯმენტისთვის

სასულიერო უნარები

უმეტეს სფეროებში საჭიროა სასულიერო და ადმინისტრაციული უნარები. ამ სფეროში გადასატანი უნარები მოიცავს:

 • კორესპონდენციისა და ანგარიშების შემუშავება და წარმოება
 • ჩანაწერების მართვა
 • Microsoft Office პროგრამების გაცნობა
 • მონაცემთა შეყვანის შესრულება
 • დებიტორული, გადასახდელების, ბილინგის და სხვა ანგარიშების თვალყურის დევნება ბუღალტრული ამოცანები
 • სატელეფონო ზარების სკრინინგი და გადაცემა
 • მისალმებები სტუმრებს
 • საოფისე აღჭურვილობის გამოყენება, როგორიცაა პრინტერები, ქსეროქსი და ფაქსის აპარატები

კვლევისა და დაგეგმვის უნარები

დამსაქმებლებს სურთ თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ ინიციატივა. თქვენი კვლევისა და დაგეგმვის უნარების ჩვენება შეიძლება აჩვენოს, რომ თქვენ მოტივირებული ხართ. ეს უნარები მოიცავს:

 • პრობლემების გაჩენის ან განმეორების თავიდან აცილება
 • გამოყენება კრიტიკული აზროვნების უნარები გადაწყვეტილების მიღება ან პრობლემების შესაძლო გადაწყვეტის შეფასება
 • Პრობლემების გადაჭრა
 • ორგანიზაციის ან დეპარტამენტის საჭიროებების განსაზღვრა
 • Მიზნების დასახვა
 • ამოცანების პრიორიტეტიზაცია
 • მომწოდებლებთან ან ქვეკონტრაქტორებთან დაკავშირება
 • ინფორმაციის გაანალიზება და შედეგების პროგნოზირება
 • მართეთ თქვენი დრო და შეხვედრის ვადები
 • ღონისძიებებისა და აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება
 • ახალი პოლიტიკისა და პროცედურების შექმნა და განხორციელება
 • პროგრამების კოორდინაცია და განვითარება
 • პროცედურების და შედეგების დოკუმენტირება
 • კვლევის ჩატარება ინტერნეტისა და ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებით

კომპიუტერული და ტექნიკური უნარები

ძნელია კომპიუტერისა და ტექნიკური უნარების მნიშვნელობის გაუფასურება დღევანდელ სამუშაო ბაზარზე. ერთი პროგრამის დაუფლების უნარი გვიჩვენებს, რომ შეგიძლია დაეუფლო სხვა პროგრამებს. ტრანსფერი კომპიუტერული და ტექნიკური უნარები მოიცავს:

 • სამუშაოსთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება
 • სამუშაოსთან დაკავშირებული აღჭურვილობისა და მანქანების გამოყენება
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია კომპიუტერებზე
 • პრობლემების მოგვარება აპარატურულ და პროგრამულ უზრუნველყოფასთან
 • აღჭურვილობის დაყენება
 • აღჭურვილობის მოვლა
 • ტექნიკის შემოწმება პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის
 • ვებსაიტების დიზაინი და შენარჩუნება

გასაღები Takeaways

 • ტრანსფერი უნარები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სამუშაოსა და კარიერულ გზაზე.
 • ტრანსფერი უნარები შეიძლება იყოს რთული უნარები, რომელთა რაოდენობრივი დადგენა მარტივია, და რბილი უნარები, რომლებიც უფრო რთული რაოდენობრივი უნარებია, როგორიცაა დროის მენეჯმენტი.
 • თქვენ შეიძლება გქონდეთ გადასატანი უნარები წინა სამუშაოებიდან, სკოლიდან ან მოხალისეობით.
 • ტრანსფერული უნარები იყოფა რამდენიმე კატეგორიად, მათ შორის ინტერპერსონალური უნარები, სასულიერო უნარები და მართვის უნარები.
 • თქვენი გადასატანი უნარების ხაზგასმა სასარგებლოა, როდესაც ცვლით კარიერას.