Ადამიანური რესურსების

რას ნიშნავს ხანდაზმულობა სამსახურში

ხანდაზმულობა უფრო მეტს ნიშნავს საჯარო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში

თანამშრომლები სხვადასხვა ხარისხის სტაჟით სხედან საკონფერენციო მაგიდასთან ოფისში.

•••

ამისი / E+ / გეტის სურათებიხანდაზმულობა არის დროის ხანგრძლივობა, როდესაც ინდივიდი მუშაობდა სამსახურში ან მუშაობდა ორგანიზაციაში. ხანდაზმულობამ შეიძლება უფრო მაღალი სტატუსი, წოდება ან პრიორიტეტი მოუტანოს თანამშრომელს, რომელიც მსახურობდა უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. და ეს ზოგადად ნიშნავს, რომ სტაჟიანი თანამშრომლები უფრო მეტ ფულს შოულობენ, ვიდრე სხვა თანამშრომლები, რომლებიც ასრულებენ იმავე (ან ძალიან მსგავს) სამუშაოს.

ხანდაზმულობა მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ზოგიერთ დაწესებულებაში და პროფესიებს შორის, კვალიფიციურ პროფესიებსა და პროფკავშირებში წარმოდგენილ სამუშაო ადგილებს შორის. მომავალზე მოაზროვნე ორგანიზაციები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უპირატესობას ანიჭებენ უფროს თანამშრომლებს, თუ უპირატესობა არ არის ფაქტორების ნაწილი, რომლებიც განიხილება ხელფასის, დაწინაურების, თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და სამუშაო ადგილზე დასაქმების სხვა გადაწყვეტილებებში.

თანამშრომლების შეფასებისას, სტაჟის გარდა სხვა მოსაზრებები მოიცავს თანამშრომლის წვლილს სამუშაო მიზნების მიღწევაში, სხვა თანამშრომლებთან წარმატებული ურთიერთობების დამყარებაში, სამუშაო ადგილის სასურველი კულტურის განვითარებისა და შენარჩუნების ვალდებულებას და გარემოს შექმნის ვალდებულებას. ეხმარება თანამშრომლებს ზრდაში და წარმატებაში.

ხანდაზმულობა მნიშვნელოვანია პროფკავშირების მიერ წარმოდგენილ სამუშაო ადგილებზე

პროფკავშირის წარმომადგენლობით სამუშაო ადგილზე, თანამშრომლების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების უმრავლესობას სტაჟი განაპირობებს. ეს გადაწყვეტილებები მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა თანამშრომელთა ხელფასი, განსაზღვრული სამუშაო საათები, შვებულების დრო, დაწინაურება, ზეგანაკვეთური სამუშაო, სასურველი სამუშაოები, სასურველი ცვლა , ჯვარედინი ტრენინგის შესაძლებლობები და თანამშრომელთა სხვა შეღავათები და პრივილეგიები.

ეს იმიტომ ხდება, რომ დასაქმების პირობები შეთანხმებულია პროფკავშირის ხელშეკრულებაში, რომელიც შემდეგ არეგულირებს თანამშრომლების შესახებ მიღებულ ყველა გადაწყვეტილებას, მათ შორის სამუშაო პირობებს, შვებულებას და ზოგად შესაძლებლობებს. გრძელვადიანი უფროსი თანამშრომლები უპირატესობას ანიჭებენ უფრო მოკლე ვადიან თანამშრომლებს, განურჩევლად წვლილის, უნარებისა და საქმიანობისა.

ეს ასევე ეხება კვალიფიციურ სავაჭრო მუშაკებს, როდესაც წარმოდგენილნი არიან პროფკავშირის მიერ. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ვინ გახდება შეგირდი და ისწავლის კვალიფიციურ პროფესიას, მოლაპარაკებებს აწარმოებს პროფკავშირი.

პროფკავშირის წარმომადგენლობით სამუშაო ადგილზე, თუ სამსახური გაუქმებულია ან სამსახურიდან გათავისუფლება ხდება საჭირო, უფროს თანამშრომლებს აქვთ სამუშაო უფლებები ბოლო თანამშრომლებზე. ამ შემთხვევებში, სტაჟის მქონე თანამშრომელი შეიძლება გადანაწილდეს უფრო ახალი თანამშრომლის სამუშაოზე, როდესაც უფროსი თანამშრომლის სამსახური გაუქმდება.

არაკავშირის სამუშაო ადგილები

თუ ხანდაზმულობა გამოიყენება არაკავშირის დამსაქმებლების მიერ, როგორც ანაზღაურების ზრდის ან დაწინაურების საფუძველი, ის ჩვეულებრივ განიხილება ისეთი ფაქტორების გარდა, როგორიცაა თანამშრომელთა წვლილი, შესრულება, გამოცდილება და სამუშაოს მორგება.

დამსაქმებლები აფასებენ უფროს თანამშრომლებს, რომლებიც ეფექტურად უწყობენ ხელს მათ გამოცდილებას, ორგანიზაციულ ცოდნას, პროდუქტისა და კლიენტების ცოდნას და ლოიალობას.

დამსაქმებლები არ აფასებენ უფროს თანამშრომლებს, რომლებიც ვერ შეასრულებენ წვლილს და ქმნიან დილემას. ისინი ძვირია მათი მაღალი ხელფასების გამო და შესაძლოა ცუდი მაგალითი აჩვენონ ნაკლებად უფროსი თანამშრომლებისთვის. ამ შემთხვევაში მათი სამუშაო ადგილი არ იქნება დაცული.

კომპანიის თანამდებობიდან გათავისუფლება

ხანდაზმულობა მნიშვნელოვანი ხდება მაშინ, როდესაც დამსაქმებლები იღებენ უკმაყოფილო გადაწყვეტილებას თანამშრომლების გათავისუფლების შესახებ. დასაქმების იურისტები რეკომენდაციას უწევენ სტაჟს, როგორც თანამდებობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილების ფაქტორს. გათავისუფლებული თანამშრომლები ასევე ნაკლებად ურტყამენ დამსაქმებლებს დისკრიმინაციის ბრალდებები თუ თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება სტაჟის მიხედვით.

დასაქმების გადაწყვეტილებები

იმ სამუშაო ადგილებზეც კი, რომლებიც არ ითვალისწინებენ სტაჟს დასაქმებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში, დამსაქმებლებმა შეიძლება მაინც დააფასონ სტაჟი სხვა გზებით, მათ შორის თანამშრომლების ჩართულობასა და შენარჩუნებაში.

ორგანიზაციებმა ასევე შეიძლება აღიარონ თანამშრომლების ხანგრძლივობა მომსახურების ჯილდოები , მენტორობის შესაძლებლობები, ხანგრძლივობის აღიარება, საზოგადოების უპირატესობა ორგანიზაციული ცოდნის გაზიარებისთვის და ძირითადი დავალებები.

თანამშრომლების ხანგრძლივობის წახალისება ორგანიზაციას სარგებელს მოუტანს კომპანიის ცოდნისა და გამოცდილების მქონე უფროსი თანამშრომლების კულტივირებით. მაგრამ თუ დამსაქმებელი არ არის ვალდებული ხელშეკრულებით, სტაჟი არასოდეს უნდა იყოს ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც განიხილება დასაქმების გადაწყვეტილებებში.